Garantii

Garantii üldtingimused

  • Garantii algab eseme ostjale üleandmise kuupäevast ja kehtib garantiitalongi alusel 2-6 kuud. Garantii hõlmab kõiki garantiiaja vältel ilmnenud puudusi.

Müüja (garantii andja ) kohustused:

  • Müüja reageerib kliendi pretensioonile esimesel võimalusel ja mõistliku aja jooksul.
  • Pare Kodumasinad tagab kodutehnika remondi garantiiaja jooksul ja töö teostatakse Elva või Tartu töökojas, kuhu peaks eseme toimetama klient.
  • Garantiivisiit on võimalik ainult Tartu ja Elva linna piirides. Kui masin asub väljaspool antud piirkonda, siis tasub kojukutse eest klient, vastavalt hinnakirjale.
  • Kodumasinatel, mille ostja või kasutaja on juriidiline isik, on müügigarantii 3 kuud.
  • Müügigarantii ei laiene toote viimistlusdetailidele, klaasidele, pirnidele ja muudele detailidele, mis omavad piiratud ekspluatatsiooniaega.
  • Garantii ei korva kodumasina poolt tekitatud kahjusid.
  • Müüdud kaupa tagasi ei osteta. Kui ilmnenud tehnilise rikke korral pole võimalik eset töökorda seada, on võimalik garantii korras vahetada masin välja või tagastada raha.

Garantiitingimused ei kehti juhul, kui:

  • garantiitalong on kaotatud
  • toode on riknenud vääramatu jõu tagajärjel (äike, uputus, tulekahju), mehhaanilise vigastuse, vale või hooletu käsitluse, kestvast kasutamisest tuleneva kulumise tagajärjel,
  • samuti mittevolitatud ja asjatundmatu remontija töö tõttu.
  • seade on valesti, asjatundmatult või ebaprofessionaalselt ühendatud voolu- ja veevõrku ning kanalisatsiooni.
  • eset on hoitud niiskes ruumis
  • masinat kasutatakse vääralt ning mitteotstarbekohaselt:
   • Näiteks pesumasina ülekoormamine, pesumasina pumba filtrite, sissevõtuklapi puhastamata jätmine, vale pesuvahendi kasutamine.
   • Näiteks külmik on jäetud pikaajaliselt tööle sundrežiimil või lülitatud sisse-välja korduvalt ja lühikese aja vältel.
   • Näiteks külmiku sisselülitamine koheselt peale transportimist
   • Näiteks kuivati filtrid on puhastamata